Marsel Nichan

Music Composer


"Marsel skapar spännande klanger i hans verk som är både lekfulla och tillgängliga." - Tore Sjöqvist, Växjöbladet


"Marsel visar i detta verk både sin kärlek till musiken och instrumentet. Välkomponerat och vackert stycke med en spännande ljudvärld vi bjuds på" - Ladis Muller, Smp


"Med en musikalisk rikedom och bred inspirationskälla låter Marsel publiken få uppleva en fantastisk värld med spännande klanger som lämnar ingen oberörd" - Thomas Liljeholm


Detta framförande skulle man gärna få höra fler gånger för att kunna bekanta sig lite närmare. Samtidigt som verket är inbjudande och vackert innehåller det mycket spännande som både lockar och utmanar. Stil och temperament varierar från den inledande fanfaren där intensiva tonslingor vandra genom stämmorna över barytonsaxofonens mäktiga basmatta till epilogens snabbt sjunkande ackord som går över i en liten melodislinga som upprepas och utvecklas på ett sätt som gör att man lätt skulle kunna tänka sig den som filmmusik. Däremellan bjuds man på spännande rytmiseringar som ger stort utrymme för tystnad, en tystnad som också är en viktig del i satsen Total Silence & Empty Spaces där kvartetten spelar på klaffarna men utan ton och ett slags ljudspel som använder muskiernas röster. Allt på ett sätt som lockar till fler lyssningar." - Tore Sjöqvist, Växjöbladet